Egyéb vegyes adatok, nyilatkozatok

Felelős szerkesztő a Lilium Konzultáns Kft. (2089 Telki, Völgy utca 17-19.,) ügyvezetője.
Telefon: (26) 372 414.
Minden jog fenntartva, másolni és letölteni csak az arra jelölt dokumentumokat szabad.
A honlap készítője és rendszergazdája elérhető a lpollo_kukaca_effectsys_pont_hu levelezési címen.
A honlapot Drupal tartalomkezelő szoftver segítségével hoztuk létre.
C/003 240 a csomagküldő kereskedelem nyilvántartási számunk.
13-0828-06-os az oktatás nyilvántartási számunk.
TEÁOR: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 1234512345
Adószámunk: 13096430-2-13
Cégjegyzék számunk: Cg.13-09-095736
Web tárhely szolgáltatónk: http://silihost.hu (elérhetősége megtalálható linken megadott honlapján).

Adatvédelmi nyilatkozat:
A http://effectsys.hu honlap üzemeltetője a Lilium Konzultáns Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a honlap felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:
1.A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel.
2.Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
3.Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
4.A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.
5.Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
6.A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
7.A tagok regisztrációjukkal beleegyeznek a honlap üzemeltető szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagok, hírlevelek fogadásába.
8.A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
9.A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.